Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Любомир Бабуров

Административен директор, OZONE.BG

Любомир Бабуров притежава опит в сферата на IT продуктовия мениджмънт и бизнес развитие, като от 2012г. заема ръководни функция в Ozone.bg, понастоящем като административен директор с фокус върху четири вертикали: менажиране на ключови проекти за дружеството, вътрешнофирмени процеси, човешки ресурси и прокюрмънт. Отделно ръководи организацията Ratio, която комуникира наука, култура, етика и философия чрез събития, подкасти и видео съдържание.