Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Лидия Маргаритова

директор „Проекти, планиране и контрол в сферата на експанзия, строителство, поддръжка, ИТ“, Фантастико

Лидия Маргаритова e директор „Проекти, планиране и контрол в сферата на експанзия, строителство, поддръжка, ИТ“ във ФАНТАСТИКО ГРУП. Тя отговаря за реализирането на ключовите инвестиции в нови обекти и нови технологии. Има солиден опит в стратегическото планиране в ритейл сектора, както и в банковия секор. Притежава магистрска степен по „Бизнес администрация и мениджмънт“ от University of Augsburg. Владее два езика – немски и английски.