Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Кристофор Павлов

водещ икономист, Unicredit Bulbank

Кристофор Павлов е завършил магистърска степен Счетоводство и контрол в УНСС. Професионалният му опит включва три години инспекции и законови доклади за дейността на финансови институции, три години опит като средно ниво мениджър, отговорен за стратегическото планиране и представяне на три различни финансови институции. Кристофор Павлов е бил член на управителния съвет на ДСК като е допринесъл за преструктурирането на банката и подготвянето й за приватизация. От 2002г. Кристофор Павлов работи като главен икономист на УниКредит Булбанк, фокусирайки се върху макро, FX-анализ и изследвания.