Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Йордан Кръстев

мениджър „Офис площи“, Forton | Cushman&Wakefield

Йордан Кръстев притежава 15-годишен опит в сферата на недвижимите имоти. Преди да се присъедини към екипа на C&W Forton, той е заемал редица мениджърски позиции, както в малки компании, така и в големи холдингови структури, като EUROHOLD Bulgaria. През последните 10 години той е бил ангажиран с управление на наемните отношения за ключови наематели на територията на  „Бизнес Парк София“.