Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Илиан Григоров

изпълнителен директор, Block Health and Social Care

Илиан Григоров е изпълнителен директор и основател на Blocks Health and Social care (Блокс Здравни и социални грижи). Преди това е основател и Изпълнителен директор на групата “City Clinic“ в България,  впоследствие изпълнителен директор на “Acibadem City Clinic“. Преди фокуса в здравеопазването Илиан работи повече от 10 години в сферата на инвестиционното банкиране като управляващ член на екипа на Southeast Europe Equity Fund I and II с общ капитал от $520 млн. Илиан започва своята кариера в BDO-Сливания и придобивания и в последствие KPMG Корпоративни финанси. Илиан притежава магистърска степен  “Обществено здраве и здравен мениджмънт“  от университета в Минесота,  магистърска степен  “Финанси“  от  университета в Амстердам  и бакалавърска степен “Финанси и икономика“ от Университета за национално и световно стопанство в гр. София, България. Той е преминал следдипломни обучения в някои от водещите академични институции  и институции предоставящи здравни грижи в  целия свят, включително – “Harvard Business School“, “Harvard Medical School“, “University of California Berkeley“, “Kaiser Permanente“, “Institute for Healthcare Improvement, the Kind’s Fund“, “Massachusetts General Hospital“, “Cleveland Clinic“, “MD Anderson Cancer Center“, “Brigham and Women’s Hospital“ и др.