Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Георги Киров

партньор, директор „Инвестиционни консултантски услуги“, Colliers International

Георги Киров е Директор Инвестиционни консултантски услуги в Colliers International. Започва като консултант в отдел Бизнес (офис) площи през 2002 г. Скоро след това участва в създаването на отделът за Инвестиционни Корпоративни Консултантски Услуги, който оглавява през 2006 г. Отговаря за редица знакови транзакции на българския пазар, сред които продажбата на Бизнес Парк София, придобиването на DHL Logistics Center (представлявайки купувача Landmark), както и за значими инвестиционни анализи и оценки на имоти. 
Притежава бакалавърска степен по "Финанси" от УНСС.