Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Георги Брашнаров

Управител, Немечек България, член на консултативния съвет, БАСКОМ

Вече над 20 години Георги Брашнаров работи за развитието на ИТ индустрията в България и популяризирането на страната като разпознаваема локация за създаване на качествени софтуерни продукти. Той постига тези цели основно в ролята си на мажоритарен собственик и управител на Немечек България, както и основател и дългогодишен председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Също така е основател и член на УС на Българския ИКТ Клъстер, основател и председател на борда на Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа и др.
Натрупаните познания в строителната индустрия, както и тези в технологичния свят, го вдъхновяват да бъде един от първите български специалисти, които подпомагат създаването и популяризирането на ИТ решения за архитектурната, строителната и PropTech индустриите. Този факт, в съчетание с увереността, че предприемачите имат дълг да помагат на стартиращи компании, водят до решението му да допринася за изграждането и развитието на успешни бизнеси. Георги Брашнаров се нарежда сред първите бизнес ангели и ментори, той е един от основателите на Angels Club и е инвеститор в рисковите фондове LAUNCHub Ventures и Eleven. Подкрепата му е насочена към компании и идеи от различни бизнес домейни – ИТ, PropTech, алтернативни методи на придвижване и др.