Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Александър Гебов

управител, „Паладин проект мениджмънт“ ЕООД

Г-н Гебов притежава диплома от университета в Бристол, Обединено Кралство, от 1997г., магистърска степен по гражданско инженерство от университета по архитектура и строителство в София, както и диплома по икономика и мениджмънт от университета за национално и световно стопанство в София. Г-н Гебов е работил като управител на фирма, образувана с частни капитали с инвестиции в хотели, недвижими имоти, строителство и складови площи. През 2003-2005 г-н Гебов изпълнява длъжността директор развитие във водеща компания – инвеститор в хотелския бизнес. Преди това г-н Гебов е бил финансов мениджър на KPMG.