Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Теодор Радонов

ръководител на офиса на Европейска инвестиционна банка в България