Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Флорин Тирла

Главен мениджър за Румъния и България, Индотек Груп