Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Бойко Бойков

управляващ партньор, B&H Real Estate

Икономист. Занимава се от 18 години в различни области на бизнеса с недвижими имоти. Към настоящия момент управлява 3 компании с проекти за над 200 милиона евро. Заемал различни позиции в професионални организации – Председател на управителния съвет на FIABCI България(2015-2020), Член на световния борд на FIABCI International и Президент на световния съвет на предприемачите и инвеститорите FIABCI WCDI(2019-2020).