Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Явор Костов

партньор, мениджър „Капиталови Пазари“, Forton | Cushman & Wakefield

Явор Костов се присъединява към Фортън през 2013 след като е заемал редица управленски позиции в местни и международни инвестиционни компании. Той притежава 6 години професионален опит в инвестициите в недвижими имоти. Явор работи в сътрудничество с някои от водещите лизингови и финансови компании в България. Във Фортън той допринася за развитието на стратегията за привличане на международни инвеститори и фондове.