Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Катерина Краева

партньор, Wolf Theiss

Катерина Краева е партньор в международната правна кантора Wolf Theiss и специализира в областта на финансирания при покупко-продажба на имоти, активи и корпоративни придобивания, проектно финансиране и преструктуриране, като и регулаторни въпроси във финансовия сектор. Последните представителни сделки на Катерина включват представителство на финансовите институции при кредитиране на концесионера на Летище София и проекти свързани с дългови инструменти и дялове инвестиране предоставени на български банки и корпорации в областта на екологичното, социално и корпоративно управление. За шест последователни години (2016 -2021) Legal 500 я посочва като водещи правни експерти в областта финансите в България.