Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Иван Велков

председател на УС на БГФМА

Иван Велков е роден е през1970 г. в гр. София. Висшето си образование завършва в Пекински Столичен Университет по бизнес и икономика. 

Председател на УС на НСНИ (11.2011-01.2014), член на УС (2007-2009), заместник-председател на УС (2009-2011), председател на комисията по професионална етика (2014-2016). Понастоящем г-н Велков е член на Контролният съвет на НСНИ, както и председател на Фондация “Интерактивна България” и заместник-председател на Столичния Общински съвет (2015-2019).