Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
26 October 2021 | Hyatt Regency Sofia, Bulgaria

Мануела Иванова

Senior manager Real estate & Workplace, Eastern Europe, VMware

Мануела Иванова е Старши мениджър Управление на работното място за VMware  в Източна Европа. Тя е строителен инженер по образувание с повече от 15 години опит в управлeнието на офис сгради и проекти за дизайн и строителство на работни пространства за нуждите на бизнеса. 
 През 2008-2010 г. реализира проекта по консолидацията на екипа на Виваком в една офис сграда от 20 000 м2. 
Присъединява се към VMware през 2012 г. Динамичното развитие на компанията обуславя непрекъсното разрастване на офисите и увеличаване на работните места. Мануела е проектен мениджър за офисите в Армения, Дубай, Полша, Саудитска Арабия, Москва и София. 
През 2017 г. стартира мащабният проект за преместване и разширяване капацитета на най-големия за ЕМЕА Център за Развойна Дейност на VMware, ситуиран в София. Днес третият по големина офис на корпорацията е в България и е успешно завършен. Мануела ръководи екипа  през всички фази на проекта от определянето на локация, през подписване на най-големия договор за наем на офис площ в България, проектиране, търгове и договаряне до успешна реализация на строителните дейности и преместването на 1000 служители в новия офис на VMware в Гаритидж Парк, сгради 2 и 3.